Skladování štěpky

Štěpku je možné skladovat:

  • v rašlových pytlích
  • ve velkoobjemových vacích Big-Bag
  • volně sypanou

Nejrychleji štěpka vysychá když je uskladněna v rašlových pytlích nebo vacích Big-Bag. Při skladování je optimální zajistit vzduchovou mezeru mezi pytli a zemí (například narovnáním na palety) a z vrchní strany pytle zakrýt proti dešti. Výhodou je, že mezi pytli narovnanými na sobě vždy zůstanou nějaké mezery, kterými může proudit vzduch, a tak štěpka rychle vysychá. Při správném uskladnění štěpka vyschne během několika měsíců.

Volně sypanou štěpku je vždy nutné skladovat chráněnou proti dešti (např. pod přístřeškem, ve stodole...). Není možné ji skladovat venku na hromadě zakryté plachtou, protože plachta poté brání přístupu vzduchu.